ผู้จัดการโรงแรม (เพชรบุรี )

 • FUNCTION INTERNATIONAL CO.,LTD.

รายละเอียดของงาน

- ควบคุมดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมด ของโรงแรม รวมถึงพนักงานในโรงแรม - ดูแลลูกค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ชาย

อายุ: 38 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์: 2 ปี ขึ้นไป

การศึกษา: ปริญญาตรี

คุณสมบัติอื่นๆ:

  1. เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท ด้านโรงแรม ท่องเที่ยว หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถปฎิบัติงาน ที่จังหวัดเพชรบุรีได้
  4. มีประสบการณ์ด้านดูแลโรงแรม 2 ปี ขึ้นไป
  5. สามารถควบคุมดูแลพนักงานได้
  6. มีความอดทนในการทำงาน
  7. มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่งานที่ทำ เน้นย้ำ

ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว