Pc จัดรายการ Central รามอินทรา

  • ONE ZERO NINE SUCCESS CO.,LTD.

รายละเอียดของงาน

แนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภท หลอดไฟ ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ไม่จำกัดเพศ

อายุ: 20 - 35 ปี

ประสบการณ์: ไม่จำกัด

การศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติอื่นๆ:

    • มีใจรักงานบริการ และงานขาย
    • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
    • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    • หากมีประสบการณ์งานขายด้านสินค้า IT หรือ อุปกรณ์เทคโนโลยีมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว