ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • HUMAN ALLIANCE CO.,LTD.

รายละเอียดของงาน

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ชาย

อายุ: 20 - 30 ปี

ประสบการณ์: ไม่จำกัด

การศึกษา: ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์

คุณสมบัติอื่นๆ:

  • เพศชาย
  • อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
  • มีพื้นฐานความรู้ช่างไฟฟ้า / อิเลคทรอนิคส์
  • วันทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.30
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว