เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายละเอียดของงาน

เป็นงานประจำ ประจำที่โครงการย่านถนนร่มเกล้า,ถนนนิมิตรใหม่,ถนนหทัยราษฎร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ไม่จำกัดเพศ

อายุ: ไม่จำกัด

ประสบการณ์: ไม่จำกัด

การศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติอื่นๆ:

  • จบการศึกษา ระดับ ม.6,ปวช. - ปริญญาตรี
  • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • มีความขยัน
  • มีใจรักในการเรียนรู้
  • ไม่จำกัดเพศ

ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว