ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร

 • FOOD PROJECT (SIAM) CO.,LTD.

รายละเอียดของงาน

ซ่อมบำรุงอาคารทั่วไป ดูแลทั้งระบบแอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ห้องเย็น และโครงสร้างอาคารที่ชำรุดเสียหาย ทำการประเมินราคาและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องทำงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น และแก้ไขได้เป็นอย่างดี กรณีงานมีขอบข่ายที่ต้องใช้ผู้รับเหมาด้านนอก มีหน้าที่ในการบริหารจัดการช่างนอกให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น และตรวจสอบงานต่างๆ ให้เรียบร้อย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ชาย

อายุ: 25 - 35 ปี

ประสบการณ์: ไม่จำกัด

การศึกษา: ปวส. - ปริญญาตรี

คุณสมบัติอื่นๆ:

  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการด้านงานซ่อมบำรุงประจำอาคาร หรือสำนักงาน(อาคาร/ไฟฟ้า/ประปา)
  • มีความคล่องตัว ชอบงานบริการ และใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้ดี
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  • ถ้ามีรถจักรยานยนต์และที่อยู่ใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว