ติดต่อ M2Fjob

 • ผู้ดูแล m.M2Fjob.com

  อีเมล์ : webmaster@m2fjob.com

  เบอร์โทร : +662-616-4000 Ext.1920

 • แผนกเซลล์

  อีเมล์ : sale@m2fjob.com

  เบอร์โทร : +662-616-4000 ต่อ 4343, 4384, 4385

 • การตลาดและความร่วมมือทางธุรกิจ

  อีเมล์ : postdigital@bangkokpost.co.th

  เบอร์โทร : +662-616-4000 Ext.4520

  แฟกซ์ : +662-240-0741