ผลการค้นหางาน "งานสื่อสารการตลาด", "งานแผนกโฆษณา", "งานประชาสัมพันธ์" พบ (7) ตำแหน่ง

  1. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด SOLAR GARD MARKETING CO.,LTD.

  1. พนักงานอาวุโสด้านการตลาด / Senior Marketing บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

  1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

  1. Marketing Manager บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

  1. Marketing Scientist (Food Section) CHEMLAB SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.

  1. Business Development Officer ( Sale and Marketing) JAANSI SOLUTIONS AND SERVICES CO.,LTD.