ผลการค้นหางาน "งานบริการลูกค้า" พบ (29) ตำแหน่ง

  1. พนักงานบริการลูกค้า / Customer Service บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

  1. เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการลูกค้า / Technical Service บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

  1. พนักงานโอเปอเรเตอร์ / พนักงานต้อนรับ CHEMLAB SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.

  1. พนักงานต้อนรับ / Receptionist ETOS HUMAN RESOURCES ASIA CO.,LTD.

  1. พนักงานต่อสายโทรศัพท์ / Operator ETOS HUMAN RESOURCES ASIA CO.,LTD.

  1. ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก / Room Reservation Manager ETOS HUMAN RESOURCES ASIA CO.,LTD.

  1. พนักงานทำความสะอาดห้อง / Room Service Attendant/ Housekeeping Attendant ETOS HUMAN RESOURCES ASIA CO.,LTD.

  1. ผู้จัดการฝ่ายความเรียบร้อยของห้องพัก / Housekeeping Manager ETOS HUMAN RESOURCES ASIA CO.,LTD.

  1. พนักงานทำเล็บ ETOS HUMAN RESOURCES ASIA CO.,LTD.

  1. พนักงานประจำศูนย์สุขภาพ ETOS HUMAN RESOURCES ASIA CO.,LTD.

หน้า 1 2 3 »