ผลการค้นหางาน "งานทรัพยากรมนุษย์", "งานคัดเลือกและอบรมบุคลากร" พบ (9) ตำแหน่ง

  1. ผู้ประสานงาน/ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  1. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหา บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

  1. เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

  1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

  1. เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

  1. Production Engineer ETA (THAILAND) CO.,LTD.

  1. Training Officer/ Supervisor ETA (THAILAND) CO.,LTD.

  1. พนักงานประจำศูนย์สุขภาพ ETOS HUMAN RESOURCES ASIA CO.,LTD.